Räkna ord & Räkna tecken

För att ordräknare, kopiera och klistra in text i rutan nedan eller ladda upp DOC, PDF eller DOCX för att räkna ord och tecken.

ADVERTISEMENT

0 ORD
0 TECKEN
0 MENINGAR
0 Read Time

  Välj fil .doc / .docx / .pdf / .txt
TOP WORD DENSITY
TOP: Exclude Grammar Words
READING TIME
Estimated Reading Time 0 min.
Estimated Speaking Time 0 min.
EXTRA WORD COUNT STATISTICS
Unique Words 0 (0%)
Average Word Length (char) 0
Average Sentence Length (words) 0
Total Paragraph 0
Default Words 0 (0%)
LENGTH STATISTICS
Short Word 0 (0%)
Long Word 0 (0%)
Longest Sentence (by number of characters)
Longest Words (by number of characters)

Word Counter

Related Tools

Alert