ספירת מילים וספירת תווים

להוריד את המילים והתווים לתוך קובץ DOC, PDF או DOCX.

ADVERTISEMENT

0 מילים
0 תווים
0 משפטים
0 Read Time

  Select File .doc / .docx / .pdf / .txt
TOP WORD DENSITY
TOP: Exclude Grammar Words
READING TIME
Estimated Reading Time 0 min.
Estimated Speaking Time 0 min.
EXTRA WORD COUNT STATISTICS
Unique Words 0 (0%)
Average Word Length (char) 0
Average Sentence Length (words) 0
Total Paragraph 0
Default Words 0 (0%)
LENGTH STATISTICS
Short Word 0 (0%)
Long Word 0 (0%)
Longest Sentence (by number of characters)
Longest Words (by number of characters)

Word Counter

Related Tools

Alert