Počet slov / Počet znaků

Chcete-li použít čítač slov, zkopírujte a vložte text do vstupního pole níže nebo nahrajte DOC, PDF nebo DOCX a spočítejte slova a znaky.

ADVERTISEMENT

0 SLOVA
0 ZNAKY
0 VĚTA
0 Read Time

  Zvolte soubor .doc / .docx / .pdf / .txt
TOP WORD DENSITY
TOP: Exclude Grammar Words
READING TIME
Estimated Reading Time 0 min.
Estimated Speaking Time 0 min.
EXTRA WORD COUNT STATISTICS
Unique Words 0 (0%)
Average Word Length (char) 0
Average Sentence Length (words) 0
Total Paragraph 0
Default Words 0 (0%)
LENGTH STATISTICS
Short Word 0 (0%)
Long Word 0 (0%)
Longest Sentence (by number of characters)
Longest Words (by number of characters)

Word Counter

Related Tools

Alert